Terms and Conditions | Termeni și Condiții

Software Architecture Day is an event organized by the Libero Events agency.

1.Participation fee
All participants must register before the event and pay the participation fee before it. Payment of the participation fee is made according to the data on the bill sent by the organizer.

 

2. Cancellation policy
In case of cancellation, the Libero Events organizer must be notified in writing via e-mail to carmen@liberoevents.ro. Upon cancellation of the participation at least 7 days before the event date, the participation fee will be refunded, less a management fee of 5% of the participation fee at Software Architecture Day.
Upon cancellation of the participation less than 7 days until the date of the event and the non-presenting, regardless of cause, results in the complete loss of the participation fee!
Participants must ensure that they have received a confirmation of cancellation by the organizer. The confirmation email will ensure that the cancellation request has been received and processed.

 

3. Liability
Libero Events reserves the right to modify the event schedule, if applicable. Libero Events does not accept liability for damages of any kind suffered by the participants, loss or damage to personal property as a result of participation in portfolio events or related events.
In the event of unforeseen circumstances, Libero Events shall not be liable for material or financial losses suffered by participants. Participants are required to make their own arrangements for transportation, accommodation, medical insurance to attend the event.

 

4. Personal Assurance
Libero Events is not responsible for medical assistance, dental and ambulance services during its conferences or events. Therefore, Libero Events and local co-organizers do not assume responsibility for personal injury, death, loss or damage to participants’ property or any other cause of this kind.

 

5. Private information
The information provided in the registration form (name, surname, institution, telephone number, home address, mailing address) will be incorporated into a participant database. These details can be made available to the parties directly associated with the event.
Libero Events may use these details to inform by email / telephone the current participants about future editions of the event mentioned above. Participants have the right to ask not to receive this information.

If you have any questions regarding the Terms and Conditions or the protection of personal data, please contact us:

Tel .: 004 0364 110 371
Mobile: 004 0747 425 160
Dostoievski St. No. 26-28, Building B, 2nd floor, Cluj-Napoca Cluj, RO 400424

carmen@liberoevents.ro
office@liberoevents.com.

————————————

[RO]

Software Architecture Day Cluj-Napoca este un eveniment organizat de agenția de evenimente Libero Events.

1.Taxa de participare

Toți participanții trebuie să se înregistreze înainte de eveniment și să plătească taxa de participare înainte de acesta. Plata taxei de participare se face conform datelor de pe factura transmisa de către organizator.

2.Politica de anulare a participării

În cazul anulării participării, organizatorul Libero Events trebuie anunțat în scris printr-un email la adresa de e-mail carmen@liberoevents.ro. În urma anulării participării cu minim 7 zile înainte de data evenimentului se va returna taxa de participare, mai puțin o taxă de administrare de 5% din valoarea taxei de participare la Software Architecture Day.

În urma anulării participării cu mai puțin de 7 zile până la data evenimentului precum și neprezentarea, indiferent de cauză, duce la pierderea integrală a taxei de participare!

Participanții trebuie să se asigure ca au primit o confirmare a anulării din partea organizatorului. E-mailul de confirmare vă va asigura că cererea de anulare a fost primită și procesată.

3.Raspundere

Libero Events își rezervă dreptul de a modifica programul evenimentului, dacă este cazul.
Libero Events nu își asumă răspunderea pentru daune de orice natură suferite de participanți, pierderea sau deteriorarea bunurilor personale, ca urmare a participării la evenimentele din portofoliu sau la evenimentele conexe.

În caz de circumstanțe neprevăzute, Libero Events nu își asumă responsabilitatea pentru pierderile materiale sau financiare suferite de participanți. Participanții au obligația să își facă singuri aranjamente legate de transport, cazare, asigurări medicale pentru a putea participa la eveniment.

4.Asigurarea Personală

Libero Events nu este responsabil pentru asistența medicală, servicii stomatologice și de ambulanță în timpul conferințelor sau evenimentelor sale. Prin urmare, Libero Events și co-organizatorii locali nu își asumă responsabilitatea pentru vătămare corporală, deces, pierderea sau deteriorarea bunurilor participanților sau orice altă cauză de acest tip.

5.Informații private

Informațiile transmise în formularul de înregistrare (numele, prenumele, instituția, număr de telefon, adresa de domiciliu, adresa de mail) vor fi incorporate într-o bază de date cu participanți. Aceste detalii pot fi puse la dispoziția părților direct asociate cu evenimentul.

Libero Events poate folosi aceste detalii pentru a informa prin email/telefon participanții actuali cu privire la viitoarele ediții ale evenimentului mai sus menționat. Participanții au dreptul de a cere să nu primească aceste informații.

Dacă aveți întrebări cu privire la Termeni și Condiții sau protecția datelor cu caracter personal vă rugăm să ne contactați:

 

Tel.:      004 0364 110 371
Mobile: 004 0747 425 160
Dostoievski St. No. 26-28, Building B, 2nd floor,  Cluj-Napoca Cluj, RO 400424

carmen@liberoevents.ro